Disclaimer & privacy

Disclaimer TipvanJet

TipvanJet houdt zich met volle aandacht bezig met de juiste samenstelling van de website en streeft naar zorgvuldigheid en precisie. Echter kan TipvanJet niet instaan voor de juistheid en actualiteit van de inhoud op de website door voortdurende veranderingen. TipvanJet aanvaart om deze reden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website.

Het gebruik van de informatie op TipvanJet is geheel vrij, zolang deze niet wordt gekopieerd, verspreid of gebruikt voor andere doeleinden. Zonder toestemming van TipvanJet is het niet toegestaan tekst, beeld- en fotomateriaal of andere materialen van deze site af te halen. 

In verband met de actualiteit wordt er regelmatig informatie op deze website toegevoegd of aangepast. TipvanJet heeft het recht om wijzigingen aan te brengen zonder enige inlichting of kennisgeving aan de lezers en andere gebruikers. 

Disclaimer advertorials

Als TipvanJet samenwerkt met merken en diensten, wordt dat altijd gecommuniceerd onderaan het artikel. Er is een strenge toelatingsprocedure voordat TipvanJet in zee gaat met een merk, want dat het moet passen bij de visie van TipvanJet staat bovenaan. Lees hier meer over adverteren.

Disclaimer Jet Test

Jet test een product of ‘ervaring’, iets waarbij je denkt: jaaa, hallo, eerst zien dan geloven. Producten en diensten kunnen TipvanJet worden aangeboden. Als TipvanJet wordt betaald voor het reviewen van een product, dan wordt dit altijd gecommuniceerd, maar dit zal zeker niet van invloed zijn op haar mening.

Privacy

tipvanjet.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
tipvanjet.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de “TipvanJet mail”:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– E-mailadres

Voor eventstickets:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Woonplaats
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
tipvanjet.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.- Het afleveren van goederen en diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
tipvanjet.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
tipvanjet.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
tipvanjet.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. tipvanjet.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de nieuwsbrief en dan op afmelden drukken. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hello@tipvanjet.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
tipvanjet.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via hello@tipvanjet.nl